Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas FAQs: Patungkol sa mga Pagbiyahe
14 December 2021
|
By
Healthy Pilipinas
|
193

Maaari na akong magbiyahe at umuwi sa  probinsya ngayong holiday break? 

● Oo, pero mas mainam na i-check muna ang  COVID-19 quarantine and travel guidelines  sa inyong pupuntahan na lugar. 
● Ilista ang mga kailangan na mga travel  requirements at mga kinakailangan na ipakita  na mga dokumento at mobile application  kagaya ng S-PASS. 
● Mas okay din kung ikaw ay bakunado bago  bumiyahe para mas ligtas at protektado laban  sa COVID-19.  

Ako ay mag tratravel ngayong Holiday  Season. Ano ang dapat kong tandaan? 

● Alamin ang mga requirements upang ikaw ay  makatravel mula sa iyong lugar at sa iyong  pupuntahan 
● Kung may ibang kasama sa sasakyan ay  ibukas ang mga bintana at siguraduhin  naka-suot ang mask 
● Iwasan ang mga activities na kailangan ng  pagbiyahe sa mga lugar na may matataas na  mga kaso at mas mataas na alert level.  
● Wag nang bumiyahe kung ikaw ay may  sintomas ng COVID-19. I-isolate ang sarili at  tumawag sa iyong BHERTs para sa mga  susunod na hakbang