Mask! Hugas! Iwas! Air Flow!
Sundin and B-I-D-A steps, pagsiguro ng maayos na airflow sa mga espasyo, at pagsuporta sa FDA approved na bakuna!
BIDA Ang May Alam!
Alamin ang tamang impormasyon ukol sa COVID-19 at sundin ang minimum public health standards.
Updates On COVID-19 Vaccines
Information may change at any time due to the evolving situation.

Oo. Ang dami ng dosis na pwede mo nang matanggap ay naka depende sa iyong edad o kalusugan. I-click para sa karagdagang impormasyon.

Para sa mga edad 5-11:

  • Dalawang dosis - primary dose series

Para sa mga edad 12 pataas:

  • Tatlong dosis - dalawa para sa primary dose series at isang booster dose

Para sa mga Healthcare Worker, Senior Citizen, at Immunocompromised:

  • Apat na dosis - dalawa para sa primary dose series at dalawang booster dose

Mas marami na ang mga vaccination site sa bansa, tulad ng mga opisina, pabrika, palengke, pook sambahan, paaralan, at transport terminal. Makipag-ugnayan sa inyong LGU para malaman kung saan ang mga vaccination site sa inyong lugar.